Gå til hovedinnhold
Våpenskjold
Innsyn hos
Kvinesdal kommune
Hovedmeny

Fri tekst 

Innsyn

I innsyn kan du søke frem informasjon fra virksomhetens arkiv som postlister, saker og dokumenter. I tillegg kan du søke etter utvalg, politikere, utvalgsmøter og møtedokumenter.

I venstre del av vinduet finner du hovedmenyen der du velger hva du vil søke etter. I den midtre delen finner du et område for å skrive inn og velge søkekriterier. I den høyrde delen finner du hjelpetekst til de ulike søkene. I den nedre delen (til høyre) finner du søksvarene.

Søk etter postlister
Her kan du søke etter postlister på bestemte datointervall. Postlisten inneholder alle dokumenter som er sendt til eller fra virksomheten.

Søk etter møter
Her kan du søke etter politiske møter, se møtedetaljer og få tilgang til alle sakspapirer som møteinnkallinger, møteprotokoller, saksfremlegg og saksprotokoller.

Søk etter politiske saker
Her kan du søke etter politiske saker, se detaljer om i hvilke utvalg sakene skal behandles i og få tilgang til saksfremlegg og saksprotokoller.

Søk etter politikere
Her kan du søke etter politikere og se detaljer om dem og i hvilke utvalg de er medlem av. Du kan også få listet ut alle medlemmer av bestemte politiske utvalg.
Gå til hovedinnhold